Araldite ® Epoxy Grout S


ENJEKSİYON İÇİN EPOXY REÇİNESİ
 
KULLANIM
Yüksek mekanik özelliklerin istendiği ve ağır yüklerin söz konusu olduğu yerlerde kullanılan, büzülmez ve dökülebilir kıvamda bir malzemedir. (çatlamış beton ünitelerin ve döşemelerin tamirinde idealdir.)

ÖZEL NİTELİKLER
* DÜŞÜK VİSKOZİTE
* ÇÖZÜCÜ GEREKTİRMEZ
* BÜZÜLMEZ
* 0.1-5 MM'LİK ÇATLAKLAR İÇİNDİR

TANIM
Araldite Epoxygrout S, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan, iki bileşenli bir malzeme olup her bir bilesen, fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karıştırıldıktan sonra, (su kıvamında) akıcı halindeki harç 0.1 - 5 mm. genişliğindeki boşluklara dökülebilir. Araldite Epoxygrout S'nin standart ve yavaş sertleşen tipleri bulunmaktadır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Araldite Epoxygrout S, karıştırıldığında aşağıdaki fiziksel özellikleri gösterir.
Karışım Viskositesi 
10º C (50º F)
23º C (73º F)
30º C (86º F)
Kapta Kalma süresi
10º C (50º F)
23º C (73º F)
30º C (86º F)
300 mPAS
110 mPAS
70 mPAS
.
110 dak
50 dak
25 dak

MEKANİK ÖZELLİKLER
Araldite Epoxygrout S
, 23º C'de 7 günlük kürden sonra aşağıdaki mekanik özellikleri gösterir.

 Tipik Sonuçlar
Basınç mukavemeti(ISO/R 604)
Gerilme mukavemetiISO/R 527)
Elastikiyet Modülü(ISO/R 527)
Islak betona yapışma
800 kg/cm²
600 kg/cm²
32000 kg/cm²
20-40 kg/cm²

TEMİZLEME
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

VERİM
1.26 kg'lık paketlerde yaklaşık olarak 1.26 lt malzeme bulunmaktadır. 

ISIL ÖZELLİKLER
Araldite Epoxygrout S 15° C ile 30° C arasında kullanılabilir. Tam kürünü tamamladıktan sonra 45° C üzerindeki sıcaklıklarda sürekli yüklemeye tabi tutmaktan kaçınılmalıdır.Böyle bir durum söz konusu ise Ciba'nın önerisi alınmalıdır.

KULLANIM
HAZIRLAMA

Beton elemanlar ya da döşemeler, suyla ıslatılarak bütün çatlak yerleri belirlenir. Çatlakların üst kısmı 5 mm genişlikte ve 10 mm derinlikte açılır. Bu işlem keski ile yontarak ya da bir spiral motoru ile kesmek sureti ile yapılabilir. Açılan kanal, bütün artık maddeler ve tozdan arındırıldıktan sonra kurumaya bırakılır.

UYGULAMA
Malzemeler 400d/d'lik mekanik mikserle karıştırılması içine hava karışmaması açısından önemlidir.Araldite Epoxygrout S iki bileşenli bir malzeme olup önceden tartılmış iki paket halinde piyasaya sunulmaktadır ve içine başka bir malzeme katılması söz konusu değildir. Her kutuyu kendi içinde karıştırdıktan sonra, sertleştiricinin tamamını reçine üzerine boşaltıp üniform bir kıvam elde edinceye kadar karıştırınız.ve daha önceden hazırlanmış olan çatlağa tamamı doluncaya kadar dökünüz.

KÜR
Malzeme 18°C (65ºF)'da 24 saatte, 23ºC (73ºF)'da 6-8 saatte kürünü tamamlar.

DEPOLAMA
5-25°C'de 12 ay süreyle saklanabilir.

UYARI
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

NOT
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.