Araldite ® Epoxycoat H.D.


ZEMİNLER İÇİN SON DERECE DAYANIKLI EPOXY KAPLAMA
 
 
KULLANIM
Zeminler için dayanıklı, kolay temizlenir, yüksek kimyasal mukavemeti solvent içermeyen renkli bir kaplamadır. Yaya trafiğinden etkilenmeyen Araldite Epoxycoat H.D., mutfaklar, kompüter odaları ile ilaç sanayi ve hastanelerin steril ortamları için ideal bir malzemedir.

ÖZEL NİTELİKLER
* ÇÖZÜCÜ GEREKTİRMEZ.
* KİMYASAL MADDELERE SON DERECE DAYANIKLIDIR.
* KOLAY AŞINMAZ.
* STERİL KOŞULLARA UYGUNDUR.
* RENK ÇEŞİDİ ZENGİNDİR

TANIM
Araldite Epoxycoat H.D.; çözücü (solvent) gerektirmeyen, %100 katı madde içeren ve iki bileşenden oluşan bir kaplama sistemidir. Her bir bileşen fabrikada tartılmış ve yerinde karıştırılmak üzere paketlenmiştir. Ayrıca bir astar kullanımı gerekmemektedir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
 Süre
 10° C20° C30° C
Kapta kalma süresi
Yeni kat uygulama süresi

İlk sertleşme süresi
Tam sertleşme
90 dak.
25-35 saat
.
30 saat.
7 gün
50 dak.
12-18 saat
.
15 saat
7 gün
25 dak.
7-11 saat
.
.
8 saat
7 gün

KİMYASAL ÖZELLİKLER
Araldite Epoxycoat H.D.; 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir

KAPLAMA UYGULAMASI
Malzemeler 400d/d'lik mekanik mikserle karıştırılmalıdır.
Araldite Epoxycoat H.D. iki bileşenli bir malzeme olup, önceden tartılmış paketler halindedir ve içine katılması gereken hiçbir madde yoktur. Sertleştiricinin tamamını reçine üzerine katıp uniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Karışım zemine fırça veya rulo ile her biri yaklaşık 0.2 mm kalınlık verecek şekilde uygulanır. İkinci katın uygulama süresi içinde uygulanması çok önemlidir, aksi halde katlar arasında yapışma olmayacak ve son kat zaman içinde pul pul kalkacaktır.

KÜR
İlk sertleşme süresini tamamladığı anda yaya trafiğine cevap verebilir, ancak ağır yük ve kimyasal etkilere maruz kalabilmesi için 7 gün gereklidir.

TEMİZLEME
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

VERİM
Araldite Epoxycoat H.D.:
10 kg'lık paket 0.2 mm kalınlıkta 30-35 m²'lik bir alanı kaplar . Pürüzlü yüzeyler için daha fazla malzeme gerekebilir.

DEPOLAMA
5-25°C'de 12 ay süreyle saklanabilir. 

KİMYASAL ÖZELLİKLER
Araldite Multilayer Screed 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfürik asit
Nitrik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Tolüen
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren
+
% 14 +
% 10 +% 30 +
% 30 +
% 10 O
% 20 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ Etkilenmemiştir
O Sararmıştır

KULLANIM
SİSTEMİN UYGULANMASI

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.


YÜZEY HAZIRLIĞI
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya "Acid Etching" ile temizlenmesi zorunludur. "Acid Etching" yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.Beton yüzeyindeki bozukluklar Araldite Epoxy Grout L kullanılarak tamir edilmelidir.Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlediği alanlar, kırılarak tamir edilmelidir.


UYARI
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

NOT
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.