Araldite® Flexible Self Levelling Screed


3MM EPOXY ZEMİN KAPLAMASI
 

 

KULLANIM
Araldite Self Levelling Screed 3 mm kalınlığında, kimyasal maddelerden etkilenmeyen, kolay temizlenebilen, mekanik mukavemeti yüksek bir zemin kaplamasıdır. Değişik renkleri bulunan Araldite Self Levelling Screed, ilaç fabrikalarında, hastanelerin steril alanlarında, elektrik santrallerinde ve her türlü sanayi tesis için temizlenmesi kolay, tozumaz zemin gerektiren her yer için idealdir

ÖZEL NİTELİKLER
•  ÇÖZÜCÜ GEREKTİRMEZ.
•  KOKUSU HAFİFTİR.
• KİMYASAL MADDELERE SON DERECE DAYANIKLIDIR.
•  KOLAY AŞINMAZ.
• TEMİZLENMESİ KOLAYDIR, ÇATLAMAZ.
• ÇEKİCİ GÜZELLİĞE SAHİPTİR.
•  DEĞİŞİK RENKLERDE MEVCUTTUR

TANIM
Araldite Self Levelling Screed; Araldite epoxy reçinesi, sertleştirici ve silis taneleri karışımından oluşmuştur.Her bir kolide, fabrikada tartılmış üç paket bulunur; bunlar yerinde karıştırılıp kullanılmak üzere gereken oranda hazırlanmıştır.Ayrıca önceden paketlenmiş, 2 bileşenli, bir astar da sağlanmaktadır

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

 Süre
 20° C30° C40° C
Astar
Kapta kalma süresi
İlk kuruma süresi

Kaplama
Kapta kalma süresi
Tam kuruma
 
120 dak.
240 dak.
 

90 dak 
7 gün
 
60 dak.
120 dak.
 
 

50 dak.
7 gün
 
30 dak.
60 dak.
 
 

25 dak.
7 gün


 

MEKANİK ÖZELLİKLER

 Tipik Sonuçlar
Basınç mukavemeti
Gerilme mukavemeti
Betona aderans (yapışma)
Elastikiyet Modülü
Yoğunluk
650 kg/cm²
250 kg/cm²
40-50 kg/cm²
55000 kg/cm²
1.7 gr/cm³


KİMYASAL ÖZELLİKLER

Araldite Self Levelling Screed 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfürik asit
Nitrik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Tolüen
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren
+
% 14 +
% 10 +% 30 +
% 30 +
% 10 O
% 20 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ Etkilenmemiştir
O Sararmıştır

KULLANIMSİSTEMİN UYGULANMASI
Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.