Araldite ® Screedbond


EPOXY, BETON YAPIŞTIRMA ELEMANI
 
KULLANIM
Mevcut betona yeni beton elemanın yapıştırılması için kullanılır. Fabrikalar ve yükleme mahallerinde beton tamiri için ideal olup beton dökümünde soğuk derzlerin oluşmasını önler.

ÖZEL NİTELİKLER
* ISLAK VE KURU BÜTÜN YÜZEYLERE UYGULANABİLİR.
* TAZE BETONA HEMEN YAPIŞIR.
* YAVAŞ KÜRLENİR
.* YÜKSEK MEKANİK MUKAVEMETE SAHİPTİR.

TANIM
Araldite Screedbond, epoxy reçinesi ve sertleştiricisinden oluşan iki bileşenli bir malzemedir. Her bir bileşen, fabrikada tartılmış ve kullanıma hazır olarak paketlenmiştir. Karışımın uniform olup olmadığını görebilmek amacıyla reçine ve sertleştirici ayrı ayrı renklerde üretilmiştir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
 Süre
20° C35° C
Kapta kalma süresi
İlk kuruma süresi
Tam kuruma
Uygulandıktan sonra max. bekleme süresi
5-7 saat
48 saat
7 gün
24 saat
2½ saat
24 saat
7 gün
8 saat

MEKANİK ÖZELLİKLER

 Tipik Sonuçlar
Basınç mukavemeti
Eğilme mukavemeti
Çekme mukavemeti
Kesme mukavemeti
Betona aderans (yapışma)
500 kg/cm²
350 kg/cm²
200 kg/cm²
250 kg/cm²
40-50 kg/cm²

KİMYASAL ÖZELLİKLER
Araldite Screedbond normal ısı derecelerinde %10 konsantrasyona kadar bütün asitlere ve alkali maddelere karşı son derece dayanıklıdır


 

KULLANIM
HAZIRLAMA

Bütün yüzeyler sağlam ve tozdan temizlenmiş olmalıdır. Asitle yıkama veya tel fırçalama yoluyla bütün çimento şerbetinin temizlenmiş olması gereklidir. Yağ veya gres, alevle ya da uygun bir deterjanla yıkanarak temizlenmelidir. Son olarak, bütün yüzey temiz sıcak su ile yıkanmalı ve yüzeyde herhangi bir su izi kalmamalıdır.

KARIŞTIRMA
Sertleştiriciyi içeren kutunun içindeki malzeme, reçine kabına dökülecek ve uniform bir renk elde edilinceye kadar karıştırılacaktır.

UYGULAMA
Karıştırılmış olan Araldite Screedbond, önceden hazırlanmış yüzey üzerine fırça ile sürülecek veya püskürtülecektir. Taze beton veya harç 20°C'de 24 saat içinde. 35°C'de ise 8 saat içinde dökülmelidir

TEMİZLEME
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

VERİM
Araldite Screedbond, 10 kg'lık paket yaklaşık 30 m² 'lik bir alanı kaplayacaktır

DEPOLAMA
5-25°C'de 12 ay süreyle saklanabilir.

UYARI
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın

NOT
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.