Araldite ® Self Smoothing Screed


2MM EPOXY ZEMİN KAPLAMASI
 
 
KULLANIM
Araldite Self Smoothing Screed 2 mm kalınlığında, kimyasal maddelerden etkilenmeyen, kolay temizlenebilen, mekanik mukavemeti yüksek bir zemin kaplamasıdır. Değişik renkleri bulunan Araldite Self Smoothing Screed ilaç fabrikalarında, hastanelerin steril alanlarında, elektrik santrallerinde ve her türlü sanayi tesis için temizlenmesi kolay, tozumaz zemin gerektiren her yer için idealdir.

ÖZEL NİTELİKLER
* ÇÖZÜCÜ GEREKTİRMEZ.
* KİMYASAL MADDELERE SON DERECE DAYANIKLIDIR.
* KOLAY AŞINMAZ.
* TEMİZLENMESİ KOLAYDIR, ÇATLAMAZ.
* ÇEKİCİ GÜZELLİĞE SAHİPTİR.
* DEĞİŞİK RENKLERDE MEVCUTTUR

TANIM
Araldite Self Smoothing Screed; Araldite epoxy reçine bazlı bir malzemedir. Malzeme 3 tabaka halinde uygulanır.
Araldite Multilayer Primer, çelik mala ile uygulanan 3 bileşenli bir malzemedir. Uygulandıktan sonra üzerine kuartz kumu serpilir. Bu sistem ile uygulanacak 2 tabakada 1.8 mm kalınlıkta sağlam dayanıklı bir alt tabaka oluşturur.
Araldite Epoxycoat HD, 2 bileşenli, renkli epoxy malzemedir. Kürünü tamamlamış astar katların üzerine kimyevi dayanım sağlamak ve kolay temizleme için uygulanır. .

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
 Süre
 10° C20° C30° C
Kapta kalma süresi
Yeni kat uygulama süresi

İlk sertleşme süresi
Tam sertleşme
120 dak.
240 dak
 
90 dak.
7 gün
60 dak.
120 dak
 
50 dak.
7 gün
30 dak.
60 dak
 
25 dak.
7 gün

YÜZEY HAZIRLIĞI
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya "Acid Etching" ile temizlenmesi zorunludur. "Acid Etching" yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.Beton yüzeyindeki bozukluklar Araldite Epoxy Grout L kullanılarak tamir edilmelidir.Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlediği alanlar, kırılarak tamir edilmelidir

KAPLAMA UYGULAMASI
Malzemeler 400d/d'lik mekanik mikserle karıştırılmalıdır.
a)Astar (Araldite Multilayer Primer):Her paket üç bileşenden oluşur. Önce reçine içine sertleştirici eklenip üniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Dolgu malzemesi daha sonra yavaş yavaş reçine ve sertleştirici karışımına eklenir. Astar katlar zemine mala ile serilir. Her katın üzerine 0.4-0.8 mm kuartz yüzey tamamen örtülünceye kadar serilir. Her kurumayı takiben yüzeyden serbest kuartz süpürülerek alınır
b)Son Kat (Araldite Epoxycoat H.D.) iki bileşenli bir malzeme olup, önceden tartılmış paketler halindedir ve içine katılması gereken hiçbir madde yoktur. Sertleştiricinin tamamını reçine üzerine katıp uniform bir kıvam alıncaya kadar karıştırılır. Karışım zemine 800gr/m2 olacak şekilde çelik mala ile uygulanır.

KÜR
İlk sertleşme süresini tamamladığı anda yaya trafiğine cevap verebilir, ancak ağır yük ve kimyasal etkilere maruz kalabilmesi için 7 gün gereklidir.

TEMİZLEME
Vantico Cleaning Fluid kullanınız.

VERİM
Araldite Multilayer Primer:
30 kg'lık paket yaklaşık 12 m² yer kaplar. (yüzey durumuna bağlı olarak 1.2-2.2 mm kalınlık için)
Araldite Epoxycoat H.D.:
10 kg'lık paket 0.2 mm kalınlıkta 30-35 m²'lik bir alanı kaplar . Pürüzlü yüzeyler için daha fazla malzeme gerekebilir 

MEKANİK ÖZELLİKLER

 Tipik Sonuçlar
Basınç mukavemeti
Gerilme mukavemeti
Betona aderans (yapışma)
Elastikiyet Modülü
Yoğunluk
500 kg/cm²
250 kg/cm²
40-50 kg/cm²
55000 kg/cm²
1.7 gr/cm³

KİMYASAL ÖZELLİKLER
Araldite Self Smoothing Screed 12 ay süreyle aşağıdaki maddelere batırılmış ve aşağıdaki sonuçları vermiştir.

Deiyonize su
Javel suyu
Sülfürik asit
Nitrik asit
Asetik asit
Kostik soda
Kurşunlu benzin
Tolüen
Ksilen
111-Trikloroetan
Skydrol 500 A (Hidrolik yağı)
Oktanol
Meyve suları
Şekerli eriyik
Stiren
+
% 14 +
% 10 +% 30 +
% 30 +
% 10 O
% 20 +
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ Etkilenmemiştir
O Sararmıştır

KULLANIM
SİSTEMİN UYGULANMASI

Uygulama yapılacak betonun en az 225kg/cm2 basınç mukavemetinde olması, 28 gün kürlenmesi ve bu süre sonunda en çok % 5 nem içermesi gereklidir. 28 günlük kürlenme süresinin beklenemediği durumlarda Ciba teknik servisine danışınız.


DEPOLAMA
5-25°C'de 12 ay süreyle saklanabilir.

YÜZEY HAZIRLIĞI
Beton yüzeyindeki tüm çimento şerbeti ve gevşek maddelerin mekanik kazıma veya "Acid Etching" ile temizlenmesi zorunludur. "Acid Etching" yapıldığında yüzeyin yıkanarak temizlenmesi zorunludur.Beton yüzeyindeki bozukluklar Araldite Epoxy Grout L kullanılarak tamir edilmelidir.
Yüzeyde emilmiş yağ var ise yakılarak temizlenmelidir. Ancak yağın çok derine işlediği alanlar, kırılarak tamir edilmelidir.


UYARI
Kurumamış epoxy malzemesini ağzınıza götürmeyin, yiyecek ve içeceklerden uzak tutun. Temizlenmiş görünseler dahi, boş kaplar içine yiyecek koymayın. Kurumamış epoxy malzemesiyle temastayken, daima eldiven veya koruyucu krem kullanın. Üzerinize bulaşan maddeyi sıcak su ve sabunla temizleyin. Buharını teneffüs etmeyin. 5° C altında kullanmayın.

NOT
Bu yayındaki bilgiler iyi niyete dayanmaktadır; bildiklerimizin bugünkü durumunu yansıtmaktadır; ancak kullanıldığı koşullar denetimimiz dışında bulunduğundan, önerilerin hiç biri teminat altında değildir. Satınalıcılar ve kullanıcılar ürünlerimizi kendi koşulları ve gereksinimleri çerçevesi içinde değerlendirmelidir.