Tamir Harçları


• Araldite REPAIR MORTAR


Darbe görmüş beton yüzeylerin tamiri ve mekanik aşınmanın söz konusu olduğu her yerde tamir için kullanılır. Asit tank havuzlarının, beton yapıların, hava alanı pistlerinin, beton boruların, pis su borularının, fabrika döşemelerinin tamirinde kimyasal etkilere karsı dayanıklı bir tamir harcıdır.

 


• Araldite EPOXYGROUT LTU


Çok yüksek mekanik mukavemetin gerektiği durumlarda, boşlukların doldurulmasında ve yük taşıyıcı yüzeylerde kullanılabilen, serbestçe akan, büzülmeyen bir epoksi harcıdır. Köprü yatakları, vinç rayları, yüksek süratli türbinlerin ağır, dinamik ve hareketli yüklere maruz kalan plakaları için idealdir.

 


• Araldite ANCHORBOND


Korozyona karşı çok dayanıklıdır. Civataların ve demirlerin, betona, kayaya ya da duvara ankrajlanmasında kullanılır ve kısa bir sure içinde yükleme yapılmasına imkan verir. Filiz demirlerinin, temel civatalarının, demiryolu raylarının yerleştirilmesinde ve ağır yükün söz konusu olduğu ankraj sistemlerinde kullanılır.

• Araldite EPOXYGROUT S


Yüksek mekanik özelliklerin istendiği ve ağır yüklerin sözkonusu olduğu yerlerde kullanılan, büzülmez ve dökülebilir kıvamda bir enjeksiyon malzemesidir.Çatlamış beton ünitelerin ve döşemelerin tamirinde idealdir.

• Araldite REPIKIT 310


Yüksek mekanik özelliklerin istendiği ve ağır yüklerin sözkonusu olduğu yerlerde kullanılan, büzülmez ve dökülebilir kıvamda düşük basınçla çalışabilen bir enjeksiyon malzemesidir.Çatlamış beton ünitelerin ve döşemelerin tamirinde idealdir. 12 adet 250 gr. lık türlerden oluşan kit enjeksiyon için gerekli olan başlık, yerleştirme çivisi ve hortum gibi yardımcı malzemeleri de içermektedir.

• MORTAMENT


Beton, tuğla ve taş duvar oanrımlarında kullanılan hızlı ve ekonomik bir tamir harcıdır.